Wytyczenie budynku

Rozpoczynając budowę nowego domu musimy w pierwszej kolejności dokonać jego wytyczenia geodezyjnego. Obowiązek takiego wytyczenia obejmuje wszystkie te nieruchomości, do których wybudowania konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Za przeprowadzenie wytyczenia odpowiedzialność ponosi kierownik budowy. Warto pamiętać, iż musi ono zostać przeprowadzone zgodnie z danymi zawartymi w naszym projekcie budowlanym, miejscowym planie zabudowania oraz wytycznymi pozwolenia na budowę. Wytyczenie budynku musi uwzględniać również położenie nowej konstrukcji względem budynków już istniejących, granic poszczególnych działek oraz tych budynków, które jeszcze nie istnieją, lecz zgoda na ich budowę została wydana. Kierownik budowy rzadko podejmuje się samodzielnego wytyczenia budynku. Zadanie to najczęściej zlecane jest geodecie, który posiada odpowiednie uprawnienia i umiejętności. Aby wytyczyć budynek należy na działce zamontować odpowiednie znaki geodezyjne. Dzięki temu możliwe jest wytyczenie głównych osi budynku, zarówno tych znajdujących się powyżej, jak i poniżej poziomu gruntu. Dla ułatwienia prac budowlanych zaznacza się wszelkie charakterystyczne dla danej konstrukcji punkty oraz miejsce przyszłych fundamentów.