Wentylacja ściany

Wilgoć dostająca się do wnętrza ścian jest powodem utraty ich właściwości izolacyjnych. Nie tylko sprawia to, że koszty ogrzewania budynku wzrastają, ale również osłabia znacząco konstrukcję. Wilgotne ściany są bardziej narażone na występowanie korozji biologicznej. Aby uchronić się przed negatywnymi skutkami zawilgocenia konieczne jest wykonanie odpowiedniej wentylacji ściany. Wentylacja sprawi, że wilgoć będzie mogła odparować z wnętrza ścian. W przypadku ścian warstwowych metodą na zapewnienie wentylacji jest stworzenie podczas budowy szczeliny powietrznej. Szczelina powinna mieć wielkość od 2 do 4 cm. Jej początkiem jest punkt znajdujący się około 30 cm od poziomu fundamentów. Koniec znajdować powinien się w okolicy dachu budynku. Kolejnym elementem, jaki musimy wykonać, aby zapewnić odpowiednią wentylację ścian są otwory wentylacyjne. Powinny one znajdować się w górnej i w dolnej części warstwy osłaniającej izolację cieplną ścianę. Najłatwiej wykonać je pozostawiając puste spoiny w ścianie lub też montując specjalne puszki wentylacyjne. Warto pamiętać, że utworzenie szczelin wentylacyjnych nie ma wpływu na konstrukcję budynku, jego wytrzymałość i bezpieczeństwo przebywających w nim osób.