Trwałe i eleganckie

Trwałe i eleganckie

Przy wyborze kamienia, który ma służyć jako materiał do wykonania pomnika nagrobnego należy kierować się nie tylko wyglądem materiału, ale i jego właściwościami. Zakłady kamieniarskie nie posiadają zresztą w swojej standardowej ofercie kamieni nie spełniających podstawowych wymogów. Trzeba mieć na uwadze także to, że w naszym kraju są warunki klimatyczne w których występują w ciągu roku duże wahania wilgotności i temperatury i nie każdy materiał kamienny jest im w stanie sprostać. Najodporniejsze są kamienie nie zawierające składników rozpuszczalnych w wodzie i nieporowate. Przy dużej ilości opadów w ciągu roku kamień nawet tylko częściowo rozpuszczalny w wodzie ulega z czasem stopniowej degradacji, wypłukaniu, zatarciu kształtów czy konturów rzeźby. Z kolei porowatość materiału kamiennego powoduje, że następuje nasiąkanie , czyli wypełnianie wewnętrznych porów kamienia wodą opadową lub gruntową. Kiedy temperatura spada poniżej zera woda zamarza w strukturze kamienia powodując jego rozkruszanie. Najwrażliwsze na działanie wody są porowate wapienie i piaskowce o lepiszczu wapiennym lub ilastym. Najtrwalszymi kamieniami są granity i wszystkie skały magmowe. Twarde i trudne w obróbce, po wypolerowaniu zyskują gładką, błyszcząca powierzchnię, która praktycznie nie wymaga specjalnej pielęgnacji oprócz zwykłego mycia.