Tablica budowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa plac budowy musi zostać odpowiednio oznaczony. Podstawowym i obowiązkowym sposobem oznaczania budowy jest umieszczenie budowlanej tablicy informacyjnej. Tablica ta musi znajdować się w miejscu dobrze widocznym i odpowiadać wymogom zapisanym w ustawie Prawo Budowlane. Tablica informacyjna budowy powinna mieć kształt prostokątny. Jej szerokość nie może być mniejsza niż 70 cm, a wysokość 90 cm. Tło tablicy powinno zostać wykonane w kolorze żółtym, natomiast wszelkie napisy w kolorze czarnym. Napisy muszą być sporządzone w sposób trwały i czytelny. Na tablicy informacyjnej budowy umieszcza się wiele bardzo istotnych informacji. Po pierwsze muszą one dotyczyć rodzaju prowadzonych budowlanych oraz adresu prowadzenia prac, czyli adresu działki, na której znajduje się plac budowy. Poza tym, tablica musi zawierać wyszczególniony numer decyzji o pozwoleniu na budowę. Istotna jest również nazwa i adres odpowiedniego terytorialnie organu nadzoru budowlanego oraz numer telefonu tej instytucji. Również dane osobowe oraz numer telefonu inwestora muszą zostać umieszczone na tablicy informacyjnej. Kolejne informacje powinny dotyczyć wykonawcy robót budowlanych.