Szczelność okien nie zawsze jest dobra

Szczelność okien nie zawsze jest dobra

Stolarka okienna stanowi w każdym mieszkaniu, czy domu bardzo istotny element konstrukcyjny. Zapewnia nam odpowiedni dopływ światła pomagającego w wykonywaniu różnorodnych prac, czy zwykłym czytaniu. Ponadto dostarcza odpowiedniej ilości świeżego powietrza zapewniając tym samym stałą cyrkulację powietrza w pokojach. Okna drewniane starego typu posiadały naturalny system nieszczelności, a tym samym niezależnie od nas wprowadzały wymianę powietrza sprawiając, że w pomieszczeniach, w których przebywaliśmy zachowywany był odpowiedni poziom tlenu. W pokojach wyposażonych w nowoczesne okna charakteryzujące się dokładną szczelnością, gdzie nie zapewnimy innego systemu wentylacji powietrza, panuje zaduch, powietrze jest stare, a nasze prawidłowe funkcjonowanie pogarsza się. Już na lekcjach biologii w szkole podstawowej dowiadujemy się, że proces oddychania polega na pobieraniu tlenu z otoczenia, a wydychaniu niepotrzebnych składników, jak dwutlenek węgla. Większa ilość domowników oraz zaburzony system wentylacyjny pomieszczeń powoduje, że w powietrzu zaczyna dominować wydychany dwutlenek węgla nad niezbędnym nam tlenem. Niedotlenienie powoduje obniżenie poziomu koncentracji, senność, apatyczność. Sprawia, że nie jesteśmy w stanie skutecznie zapamiętywać informacji, ani też logicznie myśleć. Dlatego zapewnienie naturalnego obiegu powietrza w domu jest jednym z najważniejszych fundamentów poprawnego funkcjonowania rodziny.