Remonty a prawo zamówień publicznych

Remonty a prawo zamówień publicznych

W instytucjach państwowych problematyka realizacji inwestycji budowlanych oraz remontowych podlega szczególnym restrykcją. Przy każdej realizacji trzeba zachować odpowiednie procedury zamówień publicznych, a czas na przeprowadzenie i wykonanie robót jest stosunkowo ograniczony. I tak na przykład stworzenie nowego oddziału szpitalnego podlega nie tylko skomplikowanemu procesowi uzyskania niezbędnych pozwoleń i opinii, w tym także pozwolenia na budowę, ale także wymaga przygotowania oraz przeprowadzenia procedury przetargowej zachowując odpowiednie terminy zbierania ofert oraz czas na wniesienie protestów przez przegrane firmy. Niejednokrotnie zachowanie takiej procedury uniemożliwia zrealizowanie planów w danym roku budżetowym. Stąd też wiele jednostek decyduje się na rozbicie jednego, dużego zadania inwestycyjnego na szereg mniejszych prac remontowych mogących zostać wykonanych na podstawie najprostszej formy udzielania zamówień publicznych, czyli zapytania ofertowego. Remonty nie wymagają również uzyskania pozwoleń na ich realizację, tylko konieczne jest ich zgłoszenie odpowiedniej instytucji nadzorującej. W zapytaniu ofertowym musimy otrzymać jedynie kilka pisemnych propozycji cenowych firm, z których wybierana jest najbardziej korzystna cenowo oferta. Mniej dokumentów, krótszy czas przygotowania realizacji pozwala lepiej operować możliwościami podnoszenia standardów funkcjonowania danej jednostki.