Remontowa papierologia w nadzorze budowlanym

Remontowa papierologia w nadzorze budowlanym

Procedury uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiające rozpoczęcie realizacji budowy swojego wymarzonego domu jest stosunkowo skomplikowana. Czas oczekiwania na samą decyzję trwa mniej więcej trzy miesiące, a konieczność uzyskania najpierw szeregu uzgodnień i opinii jeszcze bardziej go wydłuża. Kosztowne jest również przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej, która zachowywałaby wszelkie przepisy prawa, co potwierdzają podpisy projektantów i rzeczoznawców. Tak rozbudowane procedury formalne powodują, że znaczna większość zainteresowanych posiadaniem własnego domu decyduje się na zakup gotowych budowli przeznaczonych do remontu, aniżeli rozpoczynać budowę od podstaw. Przepisy związane z problematyką remontów są stosunkowo jasne i proste. Większość prac wymaga jedynie złożenia stosownego zgłoszenia do właściwego inspektoratu. Należy jednak pamiętać, iż każdy zamiar wykonania remontu na zgłoszenie wymaga złożenia stosownego dokumentu na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. Pamiętajmy również, że od każdej reguły są wyjątki. W tym przypadku wyjątek stanowi wymiana instalacji gazowej. Takie działania wymagają bezwzględnie uzyskania pozwolenia na budowę i zachowania całej procedury terminów oczekiwania na nie. Więc jeśli zamierzamy przystąpić do zmiany instalacji lepiej zacznijmy współpracować z urzędem już dziś.