Przyłączenie mediów

Najlepiej jeśli na naszej działce są już przyłączone wszystkie media. Wtedy nie mamy większych kłopotów z rozpoczęciem budowy. Dobrze jest też, kiedy media są niedaleko od naszej działki i można wystąpić o ich przyłączenie. Jak tego dokonać? Otóż trzeba wystąpić do miejscowych przedsiębiorstw, które zajmują się danymi mediami o wydanie technicznych warunków przyłączenia do danej sieci. Dlatego tak ważny jest w tym wypadku plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka jest przewidziana jako ta „pod zabudowę” gmina ma obowiązek zapewnić możliwość przyłączenia pod wszystkie media. Przedsiębiorstwa posiadające daną sieć mają specjalne formularze przygotowane dla zainteresowanych inwestorów, nie trzeba więc samodzielnie wymyślać odrębnych pism. Warto jednak wiedzieć, że koszt podłączenia mediów i czas, jaki na to jest przeznaczany zależy od regionu kraju. Dystrybutorzy od razu określają, czy możliwe jest samo przyłączenie, jakie będą jego parametry techniczne i sposób wykonania. Do każdego z wniosków należy dołączyć dokumenty stwierdzające prawo do posiadania danej działki. Warunki przyłączenia sieci wydaje się bez względu na to czy działka jest zabudowana czy nie. Jeśli chodzi o energię i wodę są one wydawana na dwa lata, jeśli chodzi o przyłączenie do sieci gazowej tylko na rok. Kiedy wystąpimy o pozwolenie na budowę na budowę powinniśmy mieć zgodę wszystkich wyżej wymienionych przedsiębiorstw na dostarczenie mediów.