Przygotowanie placu budowy

Mamy zgromadzone wszystkie dokumenty i starostwo wydało już stosowną decyzję, w myśl której możemy przystąpić do budowy domu. Budowa może się rozpocząć siedem dni po uprawomocnieniu decyzji. Musimy mieć kierownika budowy, który będzie kierował całością prac i zajmował się wpisywaniem kolejnych etapów budowy do dziennika budowy. Nasz dom może powstawać na dwa różne sposoby. Możemy całość inwestycji powierzyć jednej sprawdzonej firmie, która będzie czuwała nad całością prac. Rzadko jednak decydujemy się na tego typu inwestycję. Przede wszystkim jest ona droższa niż budowa normalna. Po drugie doświadczenie uczy, że lepiej jednak kontrolować kolejne etapy budowy, zmieniać rzeczy, z których nie jesteśmy zadowoleni na bieżąco, aby po przeprowadzce nie mieć niemiłych niespodzianek. Ten typ budowy jest popularniejszy, a w dodatku dzięki temu możemy więcej zaoszczędzić, gdyż dodamy pracę własną, a także najbliższej rodziny. Poza tym przyjemnie jest uczestniczyć w kolejnych etapach budowy samodzielnie, dołożyć własną cegiełkę. Na terenie działki, gdzie będzie przebiegała budowa, warto ustawić barakowóz dla robotników oraz przenośną łazienkę. Teren budowy powinien być też ogrodzony. Może być to ogrodzenie tymczasowe, ale tak zbudowane, by nikt niepowołany nie miał prawa wstępu na budowę. Jeszcze tylko trzeba powiesić żółtą tablicę informującą o budowie i możemy przystąpić do działania.