Przygotowanie i plac

Do rozpoczęcie budowy domu konieczne jest właściwe przygotowanie placu budowy. Prace, które zajmują się tym aspektem nazywane są właśnie pracami przygotowawczymi. Pierwszym etapem prac jest wykonanie geodezyjnego wytyczenia budynku na naszej działce budowlanej. Następnie przeprowadzane są przygotowawcze roboty ziemne, takie jak niwelacja terenu. W chwili, gdy grunt jest już przygotowany do rozpoczęcie pracy teren placu budowy musi zostać odpowiednio zagospodarowany. Powstają budynki tymczasowe, a na potrzeby prac budowlanych wykonywane są przyłącza do infrastruktury. Plac budowy zagospodarowany musi być zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawa. Regulacje odnoszące się do tego zakresu znaleźć możemy ustawie o prawie budowlanym oraz w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Również szczegółowe rozporządzenia mogą okazać się tu przydatnymi wskazówkami. Plac budowy musi zostać odpowiednio ogrodzony. Dzięki temu osoby, które nie powinny się na nim znaleźć nie będą mogły łatwo dostać się na jego teren. Wszelkie strefy niebezpieczne, w których przebywanie może wiązać się z narażeniem zdrowia i życia powinny zostać w sposób jasny i czytelny oznaczone. Wszystkie te elementy mają wpływ na bezpieczeństwo prac.