Pozwolenie na budowę

Wreszcie przychodzi czas, aby złożyć wniosek o pozwolenie na budowę domu. Złożenie wniosku wiąże się z przedstawieniem pliku dokumentów. Lepiej te dokumenty od razu dołączyć do wniosku, niż niepotrzebnie przedłużać czas, jaki ma właściwy urząd na rozpatrzenie naszego podania. Trzeba więc posiadać cztery egzemplarze projektu budowlanego, do których dołącza się stosowne opinie, pozwolenia oraz zaświadczenia, które potwierdza aktualne uprawnienia do projektowania. Potrzebna będzie też decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, no i oczywiście dokumenty, które potwierdzają nasze prawa własności do danego terenu. Jeśli złożyliśmy komplet dokumentów, pozwolenie na budowę powinniśmy uzyskać w ciągu miesiąca. Jeśli sytuacja jest bardziej skomplikowane, termin może się przesunąć, ale nie powinien przekraczać sześćdziesięciu pięciu dni od momentu złożenia wniosku. Jeśli przekroczy, możemy domagać się od urzędu kar umownych. Pozwolenie powinno się oczywiście uprawomocnić. Jeśli w ciągu czternastu dni żadna z zainteresowanych stron nie odwoła się od wydanej decyzji, pozwolenie jest ostateczne. Takie pozwolenie jest ważne na okres trzech lat. W tym czasie budowę trzeba rozpocząć, gdyż straci ono ważność.