Plac budowy

Nadzór budowlany powinien być powiadomiony o rozpoczęciu inwestycji na siedem dni wcześniej. Do zgłoszenia jest też dołączone oświadczenie kierownika budowy, w którym stwierdza on, że przejmuje obowiązek kierowania budową. Kierownik budowy to bardzo istotna postać w całym procesie inwestycyjnym. To on powinien przygotować plac budowy i generalnie odpowiadać za bezpieczeństwo i higienę pracy. Plac budowy powinien być dobrze zorganizowany, bo od tego zależy bezpieczeństwo osób tam pracujących. Kierownik budowy powinien więc wyznaczyć strefy niebezpieczne, odpowiadać za ogrodzenie inwestycji. Na placu budowy ważne jest też miejsce do składowania materiałów budowlanych. Ważne jest, by było ono zadaszone i zabezpieczone przed złodziejami. Niektóre materiały nie powinny np. moknąć lub być narażone na działanie promieni słonecznych. Trzeba je dobrze zabezpieczyć. Najistotniejsze jest, by na placu budowy była woda i energia elektryczna. Jeśli chodzi o energię elektryczną przyłącze powinno być przynajmniej tymczasowe. Bez tych dwóch mediów nie da się praktycznie prowadzić budowy. Ważne jest też ogrodzenie, które nie może być niższe niż półtora metra. Budowlana tablica informacyjna powinna zawierać podstawowe dane, czyli numer pozwolenia, nazwę i adres firmy inwestycyjnej oraz podstawowe dane osobowe kierownika budowy.