Na budowie

Plac budowy jest dla osób postronnych miejscem niebezpiecznym. To sprawia, że musi być on odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem do niego. Sposobem na zabezpieczenie placu jest zwykle ogrodzenie. Może być ono wykonane w sposób trwały lub tymczasowy. Ogrodzenie tymczasowe jest lepszym rozwiązaniem, gdyż przykładowo brama wjazdowa na plac budowy musi być całkiem innych rozmiarów, niż standardowy wjazd na posesję. W niektórych przypadkach ogrodzenie nie jest jednak możliwe do wykonania. Wówczas kierownik budowy musi zadbać o to, by plac budowy chroniony był w inny sposób. Może być to wykonane za pomocą montażu znaków i tablic ostrzegawczych lub też zapewnienie nadzoru. Nadzór jest rozwiązaniem korzystnym, szczególnie w przypadku dużych inwestycji. Chroni on nie tylko plac budowy przed dostępem osób trzecich, które mogłyby na nim ulec wypadkowi, ale również zabezpiecza zgromadzone sprzęty i materiały budowlane przed kradzieżą. Każdy plac budowy musi zostać również oznaczony tablicą informacyjną. Postawiona musi być ona w miejscu widocznym, od strony dojazdu do działki drogą publiczność. Tablicę informacyjną wiesza się na wysokości nie mniejszej niż 2 mety, co zapewnia optymalną widoczność.