Modernizacyjne zawiłości definicyjne

Modernizacyjne zawiłości definicyjne

Remont jest pojęciem o bardzo szerokim zakresie znaczeniowym. Każda interwencja w stan techniczny budynku, której celem jest dokonanie pozytywnych zmian, może zostać dopięta do katalogu prac remontowych. W wyjaśnieniach definicyjnych odkryć możemy kilka podziałów remontów. Najważniejszy podział remontów w budownictwie rozgranicza je na podstawie zakresu wykonywanych prac. Wyróżniamy tu trzy podstawowe rodzaje remontów. Najczęściej realizowane są remonty bieżące. Wymiana tapet, czy podłogi, malowanie czy wymiana oświetlenia zalicza się do tego rodzaju prac. Remontem bieżącym będzie też wymiana okien celem zapewnienia większej szczelności pomieszczenia. Kolejnym rodzajem remontów są remonty interwencyjne. Wynikają one z konieczności naprawy uszkodzeń spowodowanych działaniem sił natury, czy zdarzeniami losowymi. Tutaj zakwalifikujemy zalania, przypalenia, pęknięte rury, czy podtopienia. Taka sama wymiana okien, ale spowodowana nie własną wygodą, a np. szalejącymi konarami drzew w trakcie wichury, zyska już miano remontu interwencyjnego. Najpoważniejsze są jednak remonty kapitalne. Polegają one na kompleksowej wymianie wielu elementów konstrukcyjnych budynku tak, aby odtworzyć jego wartość wyjściową. Remont kapitalny może osiągnąć nawet do 70% wartości odtworzeniowej środka trwałego. Dlatego ważna jest analiza ekonomiczna podejmowanych działań i uważne śledzenie kosztów.