Korzystamy z kredytu

Z reguły nikt nie ma od razu tyle pieniędzy, aby za własne zgromadzone oszczędności pobudować dom. Przychodzi moment, kiedy stwierdzamy, że albo poczekamy z kolejnymi etapami budowy, albo będziemy musieli wziąć kredyt hipoteczny. Co to takiego? Otóż jest to długoterminowy kredyt zaciągany na kupno mieszkania albo budowę domu. Zazwyczaj zaciąga się go na dziesięć – dwadzieścia lat. Ma on zabezpieczenie w postaci hipoteki. Pokrótce chodzi o to, że gdybyśmy w pewnym momencie nie spłacali rat, bank może przejąć nasz dom na poczet zobowiązania finansowego, które zaciągnęliśmy. Spokojnie jednak. Takie sytuacje praktycznie się nie zdarzają, gdyż bankowi zależy na spłacie rat, a nie na problemach, więc w razie jakiś kłopotów idzie na ugody, stosuje przerwy w spłacaniu i wiele innych metod, które pomagają nam w wyjściu z kłopotów. Poza tym kredyt hipoteczny jest jednym z najniżej oprocentowanych i jednocześnie najsolidniej spłacanych w naszym kraju. Można go brać w rodzimej walucie oraz w obcej. Takiego kredytu udziela właściwie każdy duży bank w Polsce, ale musi mieć solidne zabezpieczenia. Bierzemy z reguły większą kwotę, wiec pożyczająca instytucja musi mieć pewność, że będziemy solidnie spłacać raty, że jesteśmy solidnymi klientami. Rozpatrywanie wniosku trwa około miesiąca. Kredyt może być wypłacany całościowo bądź transzami.