Konserwacja, remont a inwestycja

Konserwacja, remont a inwestycja

Z punktu widzenia finansowego, istotne jest rozróżnienie podejmowanych działań konserwacyjnych, remontowych, czy inwestycyjnych w celu właściwego ich zaksięgowania. Inwestycja, w odróżnieniu od remontu, musi w efekcie rzeczowym, uzyskiwać daną wartość. Remont natomiast jest działaniem mającym na celu odtworzenie wartości technicznej (lub innej) za pomocą naprawy, wymiany istotnych elementów środka trwałego. Przy remoncie nie ma konieczności stosowania technologii, czy technik użytych do wytworzenia środka trwałego. Można użyć współczesnej technologii i materiałów. Konserwację od remontu różni to, że niczego nie naprawiamy, ani nie odtwarzamy, tylko konserwujemy, poprzez np. malowanie lub smarowanie. W remontach istotna sprawą jest analiza zakresu prowadzonych czynności pod kątem przedłużenia sprawności środka trwałego, jego trwałości i poprawności przyjętych rozwiązań. Nie można wymienić papowego pokrycia dachu budynku na dachówkę ceramiczną nie wymieniając równocześnie drewnianej konstrukcji w celu zapewnienia podobnej żywotności elementów konstrukcyjnych i pokrywczych (papa 1020 lat, dachówka 5070 lat, drewniana więźba dachowa 50 lat). Prace remontowe należy tak dobierać, żeby żywotność dokonanych robót nie przekraczała żywotności innych elementów środka trwałego lub samego środka.