Kamieniarstwo dawniej a dziś

Kamieniarstwo dawniej a dziś

Budowa, rzeźbienie, czy też zdobienie kamieniem znane jest od starożytności i mimo zmieniających się trendów i technik nie traci nic na aktualności do dzisiejszego dnia. Oczywiście wraz z rozwojem technologii ewoluowała bardzo praca z kamieniem. Wieki temu kamieniarstwo było bardzo ciężką często morderczą pracą fizyczną, wykonywaną głównie ręcznie przez ludzi, byli to przede wszystkim niewolnicy i służący, zaś tylko do samego transportu wykorzystywano woły, konie czy też statki. Oczywiście były to przedsięwzięcia koordynowane i nadzorowane przez budowniczych oraz wojsko, dla uniknięcia buntów pracujących a tylko same prace rzeźbiarskie wykonywali artyści. Dziś natomiast praca taka jest zdecydowanie łatwiejsza, ponieważ osoby zajmujące się kamieniarstwem mają do dyspozycji nowoczesne narzędzia, maszyny do cięcia i obróbki, szlifierki, podnośniki do przeładunków czy też samochody do szybkiego transportu materiałów. W przeszłości kamieniarstwo było zajęciem bardzo czasochłonnym a budowa i tworzenie z kamienia procesem długotrwałym i kosztownym, przez to nie dla każdego dostępnym. Współcześnie produkty i elementy z kamienia są montowane na skalę masową, powszechnie dostępne praktycznie dla każdego a ze względu na dużą wytrwałość, w perspektywie rozłożenia kosztów na lata, również nie tak kosztowne.