Jak prawidłowo zorganizować plac budowy

Jak prawidłowo zorganizować plac budowy

Jednym z pierwszych etapów każdej budowy, niezależnie od jej charakteru i rozmiarów planowanej inwestycji, jest przygotowanie placu budowy – pod tym pojęciem rozumiemy cały szereg czynności przygotowawczych zmierzających do tego, aby sprawnie rozpocząć budowę i ja bezpiecznie kontynuować. Plac budowy zaczniemy organizować w okresie czasu, kiedy z jednej strony będą już podciągnięte na dana działkę budowlana poszczególne media, z drugiej zaś strony będą uzyskane poszczególne pozwolenia budowlane. Pierwszym etapem przygotowania placu budowy powinno być ogrodzenie tego miejsca, jak też zorganizowanie co najmniej dwóch bram wjazdowych na teren przyszłej budowy – bramy głównej i tej ewakuacyjnej, na wypadek sytuacji nieprzewidzianych, a wymagających przeprowadzenia szybkiej ewakuacji z tego miejsca zarówno ludzi, jak i zgromadzonego tam sprzętu (na przykład w sytuacji zaistnienia pożaru). Ważnym i niezbędnym elementem przygotowywania placu budowy jest jego odpowiednie, zgodne z przepisami budowlanymi oznakowanie – wykonujemy to w taki sposób, ze przy bramie wjazdowej na plac stawiamy czy też wieszamy tablice informacyjna, koloru żółtego, gdzie będą zawarte wszelkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji budowlanej – powinny być tak zawarte dane inwestora, numery telefonów do służb ratowniczych, jak też do kierownika budowy.