Jak murować

Najbardziej popularnymi budynkami w naszym regionie geograficznym są budynki murowane. W przypadku takich konstrukcji konieczny jest jeszcze wybór odpowiedniego materiału na mury budynku. Koszt materiału ma bardzo duży wpływ na koszt całej budowy. Materiał wpływa również na przenoszenie obciążeń oraz izolacyjność cieplną ścian. Na rynku dostępnych jest dziś bardzo wiele różnego rodzaju materiałów. Decydując się na wybór jednego z nich musimy również rozpatrzyć to, jaką technologią będą wznoszone ściany. Ściany jednowarstwowe, dwuwarstwowe i trzywarstwowe wymagają innych materiałów. Do ścian jednowarstwowych najczęściej stosuje się materiał, taki jak beton komórkowy lub też ceramika porotyzowana. Koszt budowy jednego metra muru z ceramiki wynosi od 85 do 110 zł, a w przypadku betony komórkowego jest to przedział od 65 do 85 zł za metr. W przypadku ścian dwuwarstwowych poza kosztem materiału podstawowego doliczyć należy również koszt materiału izolacyjnego. Materiałem tym jest zwykle albo styropian albo wełna mineralna. Ściany dwuwarstwowe wykonuje się z ceramiki porotyzowanej, betonu komórkowego oraz silikatu. Ściana ta jest tańsza w budowie od ściany jednowarstwowej, biorąc pod uwagę koszt uzyskania takiej samej termoizolacyjności.