Izolacja podłogi

Podczas budowy domu musimy pamiętać o tym, że wszelkie izolacje powinny być wykonane w sposób ciągły. W przeciwnym razie nie będą mogły one odpowiednio zabezpieczyć wnętrza budynku i jego konstrukcji. Jedną z najważniejszych izolacji jest izolacja fundamentu. Zarówno ściany, jak i ławy fundamentowe wymagają stworzenia izolacji poziomem i izolacji pionowej. Izolacja pionowa sprawia, że wilgoć nie może przenikać z zewnątrz przez ścianę fundamentu. Izolacja pozioma oddziela ścianę nad powierzchnią gruntu od ściany fundamentowej, na której jest ona oparta. Dzięki temu wilgoć znajdująca się w gruncie nie jest podciągana do góry. W budynkach bez podpiwniczenia izolacją pionową najczęściej wykonuje się z kilku warstw lepiku lub też masy bitumicznej. W przypadku, gdy budynek jest podpiwniczony to izolacja taka nie jest wystarczająca. Również wówczas, gdy na działce budowlanej panuje niekorzystne warunki i okresowo poziom wód gruntowych podnosi się trzeba wykonać lepsza izolację. W przypadku złych warunków gruntowych najlepiej jest zupełnie zrezygnować z podpiwniczenia chyba, że jest ono niezbędne. Solidna izolacja przeciwwodna oraz drenaż wokół budynku są wówczas koniecznym do wykonania elementem.