Instalacja elektryczna – jak ją sprawnie rozmieścić

Instalacja elektryczna – jak ją sprawnie rozmieścić

Jednym z etapów budowlanych wykończenia każdego domu, czy to jednorodzinnego, czy to o większych gabarytach, jest umieszczenie wewnątrz budynku poszczególnych rodzajów instalacji, w tym również instalacji elektrycznej. Jest ona kładziona już na etapie budowy, kiedy wewnątrz budynku wykonane są ściany działowe, jednak jeszcze nie zostały wstawione ościeżnice ani drzwi – jest to najbardziej dogodny moment do wykonania instalacji elektrycznej. Od tego, w jaki sposób będzie ona położona, jakiej jakości będą przewody elektryczne, gniazdka, w jaki sposób będą rozlokowane bezpieczniki i jak będą dobrane w stosunku do mocy docelowej danej instalacji, zależy bezpieczeństwo użytkowania danej instalacji przez przyszłych mieszkańców takiego domu, jak też wygoda korzystania z prądu podczas eksploatacji poszczególnych urządzeń elektrycznych. Ważne jest, aby instalacja wykonana była z przewodów miedzianych, powinny one mieć odpowiedni przekrój – zawsze lepiej dać przewody grubsze, na przykład 3,5 milimetrowe, zwiększy to na pewno bezpieczeństwo użytkowania takiej instalacji. Istotne jest też zamontowanie większej ilości bezpieczników, w ten sposób, aby pod jeden bezpiecznik nie podlegało zbyt wiele gniazdek, bowiem w takiej sytuacji łatwiej będzie o wysadzanie bezpieczników, przy nadmiernej mocy podłączonej do kilku gniazdek mających wspólną linię zasilania.