Fundusz remontowy ośrodków pomocy społecznej

Fundusz remontowy ośrodków pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej opierają swoją działalność na pomocy osobom i rodzinom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Ich funkcjonowanie sankcjonuje ustawa o pomocy społecznej. Tam opisane są wszystkie formy pomocy oraz zasady jej przyznawania. Przepisy zakładają możliwość dofinansowania działań podopiecznych, które zmierzają ku temu, aby poprawić swoje warunki mieszkaniowe. Oznacza to, że można wspomóc finansowo wykonanie drobnych prac remontowych mających wpływ na życie osoby bądź rodziny. Środki te jednak są bardzo ograniczone i często nie wystarczają na zabezpieczenie potrzeb remontowych wszystkich podopiecznych. Przy wyjątkowo skomplikowanych sytuacjach jednostki pomocy wykorzystują własne posiadane środki bądź też fundusze pozyskane z darowizn i różnorodnych akcji zbiórkowych. Dzięki temu mogą zapewnić swoim klientom niezbędne naprawy i remonty podnoszące ich, i tak niski, poziom egzystencjalny. Dobrze zorganizowane ośrodki współpracują również z firmami remontowymi, które chętnie współuczestniczą w prowadzonych akcjach realizując planowane remonty przy bardzo wysokich rabatach. Takie prace polegają głównie na odświeżeniu ścian oraz sufitów budynków mieszkalnych, wymianie niesprawnego sprzętu domowego, renowacji podstawowych mebli. Zapewnia to, przynajmniej na jakiś czas, określony standard oraz bezpieczeństwo zasiłkobiorcom.