Fundamenty – na jaką głębokość je wykonać

Fundamenty – na jaką głębokość je wykonać

Podstawa każdego domu czy to jednorodzinnego, czy wielorodzinnego to fundamenty budynku – od tego, jak zostaną wykonane, zgodnie z jaka metodologią, z jakiego materiału – będzie zależała ich wytrzymałość, a więc i stabilność całej konstrukcji budowlanej. Dlatego też warto jest wiedzieć, jak fachowo wykonać szalunek, na jaka głębokość położyć fundamenty, zwłaszcza w sytuacji, gdy dany dom jest wykonany w technologii bez podpiwniczenia, bowiem wówczas ma to znacząco większy wpływ na stałość danej konstrukcji budowlanej. Ważne jest, aby fundamenty były co najmniej 20 centymetrów głębiej osadzone w gruncie niż głębokość przemarzania gruntu w okresie ozimym w danej okolicy – jest to szczególnie istotne, gdyż w naszym kraju w różnych jego regionach ziemia przemarza na różnych głębokościach, od 80 do nawet 120 centymetrów od powierzchni. Istotne jest też dla kwestii głębokości osadzenia fundamentów to, jaka będzie wysokość poszczególnych ścian nośnych budynku, jak również i fakt, z jakich materiałów będą wznoszone poszczególne ściany nośne, chodzi tu o określenie zakresu ciężkości danych ścian, zależne to będzie od ciężaru właściwego materiału konstrukcyjnego, jak też od techniki stawiania ścian zewnętrznych – czy będą to ściany 3 warstwowe, 2 warstwowe czy też tylko jednak warstwa konstrukcji nośnej z zastosowaniem ocieplenia od zewnętrznej strony, na przykład przy pomocy styropianu.