Elementy placu

Jednym z podstawowych elementów, które znaleźć muszą się na naszym placu budowy jest ogrodzenie. Choć jego wykonanie nie wiąże się z powstawaniem konstrukcji nowego budynku, to ma ogromne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na budowie. Przepisy prawne określają obowiązki inwestorów i kierowników budowy w tym zakresie. W projekcie domu również znajdziemy wskazówki, co do wykonywania ogrodzeń. Architekt w projekcie wskazuje, jak zabezpieczać powinno się budowę na kolejnych jej etapach. Kierownik budowy, jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie placu budowy musi zapewnić właściwe jego ogrodzenie. Ogrodzenie wykonane musi być w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla osób poruszających się od pracy. Aby uniemożliwić łatwe pokonanie ogrodzenia nie powinno być one niższe niż 1,5 metra. W miejscach, w których prace na wysokości powodują zagrożenie uderzeniem spadających z góry przedmiotów ogrodzenie musi znajdować się w odpowiedniej odległości od budynku. Odległość ta nie powinna być mniejsza niż 0,1 wysokości wykonywania prac budowlanych. Ogradzaniu podlegają również wykopy. W przypadku dziur sięgających niżej niż 1 metr pod poziomem gruntu ogrodzenie nie może być niższe niż 1,1 metra.