Dzieła sztuki cmentarnej

Dzieła sztuki cmentarnej

Oczywistą rzeczą jest fakt, że obiekty znajdujące się na naszych cmentarzach, to nie tylko konstrukcje upamiętniające zmarłych i będące miejscem spoczynku ich szczątków, ale także często unikalne dzieła sztuki. Wśród nich możemy znaleźć przepiękne misterne kaplice czy też grobowce znanych rodów, które tworzone były już za życia założycieli i często zdobione i rozbudowywane przez pokolenia. Niestety wiele z tych najstarszych dzieł, szczególnie na małych zapomnianych cmentarzach ulega bezpowrotnemu zniszczeniu a funkcjonowanie kaplic cmentarnych zanika. Równie efektowne, misternie rzeźbione i precyzyjnie wykonane bywają także parkany i bramy wiodące na cmentarz. Jednak z pewnością najpiękniejsze, najbardziej sentymentalne i budzące największy zachwyt są rzeźby, postumenty i podobizny zdobiące nagrobki. Są to często arcydzieła przedstawiające same postacie po śmierci, ale równie nie rzadko prezentujące sceny z ich życia. Dla wielu znanych osób, bogatych ludzi, czy znamienitych rodów takie swoiste i symboliczne pomniki były wręcz obowiązkowe i tworzone przez najbardziej wybitnych w danym okresie rzeźbiarzy i kamieniarzy. Stawały się one wyrazem, pozycji, szacunku a często nawet kultu i zaakcentowaniem czyjegoś życia na ziemi na setki kolejnych lat. Również o współcześnie tworzonych pomnikach i nagrobkach, możemy często mówić jako o dziełach sztuki.