Budownictwo i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Proces budowlany to tak naprawdę bardzo trudny element na każdej budowie, który musi wiązać się z licznymi uzgodnieniami oraz przepisami prawnymi bez których praca na budowie może być najzwyczajniej w świecie niebezpieczna. Niestety w niektórych krajach gdzie nie ma regulacji ustawowej dotyczącej budownictwa bardzo często dochodzi do licznych wypadków na budowie, co oczywiście bardzo często kończy się tragicznie. Na szczęście w naszym kraju obowiązuje ustawa Prawo budowlane, która dogłębnie reguluje kwestie procesu budowlanego przez co można być pewnym, że dzięki tego typu rozwiązaniom bezpieczeństwo na budowie być może nie w stu procentach ale przynajmniej w siedemdziesięciu jest zapewnione. Ustawa ta obok kwestii typowo organizacyjnych i wymogów ustawowych reguluje także kwestię związaną z obowiązkami uczestników procesu budowlanego, co bez wątpienia także w dużym stopniu wpływa na bezpieczeństwo na budowie. Warto przypomnieć iż uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz projektant. Każda z tych osób ma swoje obowiązki, których ścisłe przestrzeganie gwarantować może bezpieczeństwo podczas budowy. Oczywiście nie zapewnia to pełnego bezpieczeństwa, jednak warto pod tym względem odnosić się do obowiązków i uprawnień tych osób. Najważniejszą osobą jest rzecz jasna inwestor, który ma szereg praw względem kierownika budowy, a ponadto może ustanowić fakultatywnie inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie szczegółowo badać proces zmian na budowie.