Budowa domu – umowa o roboty budowlane

Budowa domu – umowa o roboty budowlane

Jednym z pierwszych etapów budowy domu jest kwestia porozumienia się pomiędzy inwestorem a właścicielem firmy budowlanej, co do wszelkich szczegółów danej inwestycji budowlanej. Na pewno po wstępnych rozmowach, ustalenia jakiegoś wspólnego konsensusu powinniśmy jako inwestujący spisać z właścicielem danej firmy umowę, zwana umowa o roboty budowlane. Jest to formalny dokument, który potwierdza wszelkie ustalenia ustne pomiędzy stronami, a więc ma moc prawna, jeśli oczywiście obie strony złożyły na takim dokumencie swoje podpisy. W interesie obu stron jest to, aby taka umowa zawierała bardzo dokładnie opisane wszelkie kwestie związane z inwestycja budowlana, bowiem zapobiegnie to sytuacji, że w przyszłości powstaną jakieś spory, czy to na tle płacowym, czy też w kwestii innych ustaleń, które nie zostały przeniesione na papier. W umowie powinny znaleźć się obowiązkowo tak ważne elementy jak termin zakończenia całości prac budowlanych, ich zakres, oczywiście też forma płatności, jaka będzie obowiązywała inwestora po wykonaniu odpowiedniego zakresu prac budowlanych. Jeśli jakieś kwestie nie będą zawarte w umowie o roboty budowlane, a powstanie jakiś spór w danym przedmiocie pomiędzy stronami, rozstrzygniecie będzie odbywało się na podstawie kodeksu cywilnego, a więc na ogólnie obowiązujących zasadach prawnych w naszym kraju.