Beton na fundament

Pierwszym etapem prac, które umożliwiają dalsze wznoszenie budynku jest oczywiście wykonanie odpowiednich fundamentów. Rozpoczyna się to od niwelacji gruntu oraz przygotowaniu wykopów. Wymiary wykopów wynikają z danych zawartych w projekcie budowlanym. Również i dobór materiały powinien wynikać z wymaganiami w nim zawartymi. Najczęściej w projektach przewiduje się wykonanie fundamentów betonowych. Beton na fundamenty można zarówno wykonać samodzielnie, lub też zamówić gotowy beton na budowę. O wiele częściej kierownicy budowy decydują się na to drugie rozwiązanie. Jest to korzystne ze względu na fakt, iż mamy wówczas pewność, co do właściwości wytrzymałościowych materiału. Jakość fundamentów ma ogromne znaczenie dla całej konstrukcji budynku, w tym aspekcie nie powinno się, więc kierować jedynie względami ekonomicznymi. Przed wylaniem betonu należy wyrównać powierzchnię przyszłych fundamentów oraz ławy fundamentowe. Zbrojenie fundamentu musi być odpowiednio zabezpieczone przed korodowaniem. Najczęściej dokonuje się tego za pomocą warstwy chudego betony lub podsypki żwirowej. Beton musi dokładnie wypełnić wszelkie szczeliny, deskowania oraz szalunki. Stosować można tu beton do zagęszczania lub samozagęszczalny.